Heeft WA een eigen risico

Wie zijn auto gaat verzekeren krijgt de keuze uit drie verschillende verzekeringsvormen. Die drie vormen hebben te maken met de dekking die erbij hoort.

  • WA
  • WA beperkt casco
  • WA volledig casco

De verschillende verzekeringen hebben ieder hun eigen zaken die gedekt worden. We hebben deze voor je op een rij gezet.

 

WA de minimale verzekering

Wie een oudere auto rijdt, vanaf ongeveer 8 a 10 jaar oud, sluit doorgaans een WA verzekering af. Dit is een verzekering waarbij enkel de schade gedekt is die je aanbrengt aan een andere auto bij een botsing. Je hebt verder geen andere rechten die je aan deze verzekering kan ontlenen. Schade aan je eigen auto zal dus niet gedekt zijn. Ook ruitschade aan je auto is niet gedekt bij deze verzekering. Vaak zit er geen eigen risico betrokken bij deze verzekeringsvorm aangezien je geen schades aan je eigen auto zal hoeven te betalen wanneer deze worden gerepareerd. Er is echter wel een uitzondering die veel verzekeraars maken bij deze verzekeringsvorm.

 

De uitzondering op het eigen risico

We zeiden eerder dat er geen eigen risico is bij een WA verzekering maar veel verzekeraars willen het uiteraard ontmoedigen dat jij onvoorzichtig rijdt. Daarom is er een regel dat je bij een volgende aanrijding die je veroorzaakt binnen een jaar een bedrag van 150 euro eigen risico betaalt. Dat wordt dan verrekend door de verzekeraar met de factuur die zij van het schadebedrijf van de tegenpartij binnen krijgen. Rijd je twee schades binnen een jaar, dan zal je  dus over de laatste schade eigen risico moeten betalen. Rijd je vervolgens dat jaar geen schade meer, dan vervalt het eigen risico bij een volgende keer dat jij een botsing hebt.

 

Bonus Malus en een hogere premie

Voor een verzekeraar is het een risico factor wanneer jij bij een WA verzekering schade rijdt. In zekere zin betaal jij wel wat wanneer je schade berokkent aan een andere auto. Je doet dan namelijk een paar treden terug op de Bonus Malus ladder. Dat houdt in dat je minder schadevrije jaren op je teller hebt staan. Schadevrije jaren houdt in het aantal jaren wat jij rijdt zonder dat je schade claimt bij je autoverzekeraar. Ook de schade die jij een ander toebrengt valt onder geclaimde schade. Je zal dus uiteindelijk wel meer gaan betalen wanneer je een botsing hebt met een ander voertuig.

 

Het gevolg van minder schadevrije jaren

Schadevrije jaren bouw je op onder het rijden. Rijd je meerdere jaren na elkaar schadevrij, dan bouw je op die manier een korting op. De hoogste korting blijft steken rond 7 jaar. Dan heb je een korting van 70 procent op de verzekeringspremie. Doe je een stap terug op de Bonus Malus ladder, dan zal je dus meer premie gaan betalen omdat je een lager percentage korting krijgt. Wanneer je een kleine schade rijdt aan een andere auto, zoals een veeg op de lak, kan het dus lonend zijn wanneer je de schade afkoopt bij de tegenpartij. Je kan dat onderhands doen, waardoor jouw bonus malus intact blijft.

 

Een eigen risico bij WA plus en Allrisk

Sluit je een WA plus verzekering, een WA beperkt Casco verzekering of een Allrisk verzekering af, dan krijg je bij verzekeraars wel te maken met een eigen risico. Je tekent bij de meeste verzekeraars standaard voor een eigen risico van 150 euro. Dat eigen risico geldt per schadegeval wat je claimt. Het is dus niet zoals bij de zorgverzekering een bedrag wat je maar eenmalig per jaar hoeft te betalen. Door dat eigen risico kan jouw premie binnen de perken worden gehouden. Soms vinden mensen het echter bezwaarlijk om 150 euro per schadeclaim te moeten betalen. In dat geval kan je ervoor kiezen om het eigen risico op 0 euro te zetten bij je autoverzekering. Je zal in dat geval meer premie gaan betalen per maand. Voordeel voor jou is echter wel dat je geen eigen bijdrage per schadeclaim hebt. Rijd je nooit schade met jouw auto, dan is het een idee om je eigen risico op 300 euro per schadeclaim te zetten. Je zal dan wel wat geld moeten reserveren voor als je een keer een schade claimt, maar je betaalt wel tot een tientje per maand minder premie voor je autoverzekering.

 

Eigen risico bij ruitschade

Heb je ruitschade, dan zal je in sommige gevallen een eigen risico van 150 euro moeten betalen. Dat is vooral wanneer je kiest voor een reparatiebedrijf wat geen contracten heeft met jouw verzekeraar. Soms kiezen ruitschadebedrijven ervoor om dat eigen risico uit eigen middelen te betalen waardoor jij geen extra kosten hebt aan ruitschade.

 

Bepaal je prijs

Hoeveel je betaalt voor je autoverzekering heb je voor een groot gedeelte zelf in de hand. Mede aan de hand van de hoogte van je eigen risico wordt de prijs bepaald. Door middel van het opvragen van offertes kan je snel op een rijtje hebben hoeveel je moet gaan betalen voor je autoverzekering. Je kan hier flink mee besparen; het kan oplopen tot wel 15 procent.