Schadeverzekering inzittenden

Ongelukken in het verkeer gebeuren dagelijks. Hoe goed jouw rijstijl ook is; niets zal kunnen voorkomen dat je ooit bij een verkeersongeval betrokken kan raken. Het is dan ook maar goed dat je een verzekering kan afsluiten die jou een bedrag uitkeert wanneer er sprake is van blijvende gevolgen na een ongeluk. De schadeverzekering inzittenden is een verzekering die geregeld wordt verward met de ongevallen inzittendenverzekering. Er is echter een wezenlijk verschil tussen deze twee verzekeringen. We keken voor je naar de eigenschappen van een schadeverzekering inzittenden en naar de verschillen met die andere variant.

 

Een vergoeding op maat bij een ongeval

Een ongeval in het verkeer kan heel ernstige gevolgen hebben. Je zou blijvend invalide kunnen geraken na een ongeluk in het verkeer. Het kan natuurlijk ook gunstiger uitpakkend dan dit rampscenario. Het kan ook zijn dat de spullen van jou en je medepassagiers door de auto vliegen na een ongeval waardoor kostbare apparatuur sneuvelt. Ook ongevallen aan jullie kleding zijn heel goed mogelijk. Met een schadeverzekering inzittenden sluit jij een verzekering af waarbij je een vergoeding krijgt die van toepassing is op de daadwerkelijke schade. Dit staat in contrast met die andere verzekering waarmee de schadeverzekering inzittenden vaak wordt verward; de ongevallen inzittendenverzekering. In dat laatste geval wordt namelijk een vast bedrag uitgekeerd bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. Bij schade aan kleding en bezittingen krijg je bij de ongevallen inzittendenverzekering niets vergoed en bij de schadeverzekering inzittenden wel.

 

Als je zelf de schuldige bent

Veroorzaak jij een ongeluk, met andere woorden; ben je zelf de schuldige, dan krijg je eveneens je schade vergoed bij een schadeverzekering inzittenden. Er is echter wel sprake van een maximaal bedrag in dit geval. De hoogte hiervan is per verzekeraar verschillend, maar hou er rekening mee dat de schade in het geval van blijvende invaliditeit behoorlijk kan oplopen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je thuishulp nodig hebt omdat je opeens je huishouden niet meer kan doen, of dat je door een revalidatie periode niet meer kan werken. Veel mensen kunnen na een ongeval niet eens meer in hun oude beroep aan de slag en moeten aan herscholing doen. De kosten hiervan kunnen door de jaren heen behoorlijk oplopen; dan zal een schadeverzekering inzittenden alsnog niet het hele bedrag dekken over de tijd genomen. Eventueel is er een recht op smartengeld na een ongeval of een vergoeding voor overlijdensschade. De nabestaanden worden dan opeens geconfronteerd met een enorm hoge kostenpost. Dit is iets wat je nog aanvullend kan aanvinken bij het afsluiten van een schadeverzekering inzittenden.

 

Schadevergoeding via WA

Heeft de bestuurder van een auto geen ongevallen inzittenden verzekering afgesloten en krijgen jullie een ongeval, dan sta je als bijrijder niet helemaal met lege handen. Jij kan dan namelijk je schade verhalen op de WA verzekering van degene die schuldig was aan het ongeval. Het gaat in dit geval echter om een uitkering die langer op zich laat wachten. Er moet dan namelijk eerst een uitgebreid onderzoek plaatsvinden om de schuldvraag te beantwoorden. Er zijn soms zelfs rechtszaken nodig om deze schuldvraag te beantwoorden. De verzekeraar zal wachten met de uitkering tot alle aspecten van de schuldvraag beantwoord zijn. De schade die je dan al direct hebt geleden zoals ziekteverzuim van je werk en persoonlijke schade aan je bezittingen heb je dan al moeten voorschieten. Het kan ook zijn dat je op deze manier toch een lagere schadevergoeding krijgt.

  • Schade doordat je geen autogordel droeg. Droeg jij ten tijde van het auto-ongeval geen autogordel, dan zal je behoorlijk minder uitkering van de verzekeraar krijgen. De autogordel is immers een wettelijke verplichting in de auto.
  • Schade die je leed doordat de bestuurder onder invloed was. Een ongeval na een avondje stappen kan flink in de papieren lopen. Wanneer bewezen wordt dat jij bewust in de auto bent gestapt bij iemand die onder invloed van drank of drugs krijg je een uitbetaling van je schade die flink lager ligt. Je had beter moeten weten in de beide bovengenoemde situaties en daar ondervind je dan ook zelf de gevolgen van.

Voor hoeveel personen krijg je uitbetaald

Een verzekeraar zal bij deze verzekering een uitbetaling doen op basis van een aantal zaken.

  • Het aantal gordels in de auto. Het aantal gordels in de auto staat gelijk aan het aantal officiële zitplekken in de auto. Zit je met meerdere personen in een auto die eigenlijk voor een veel lager aantal personen bestemd is, dan heb je pech. Er wordt betaald aan de hand van het aantal gordels wat in de auto aanwezig is.
  • Het aantal passagiers in de auto. Er wordt bij de uitkering van een schade altijd gekeken naar het aantal passagiers wat daadwerkelijk in de auto aanwezig is. Dat wil zeggen; zolang dat minder of gelijk is aan het aantal gordels in je auto. Zijn er meer passagiers dan gordels, dan wordt er uitgekeerd al naar gelang het aantal gordels. Zijn er bijvoorbeeld vier passagiers en vijf paar gordels, dan wordt er uitgekeerd aan vier passagiers.